inicio  Estás en:

anuncios

14/04/2021
icono apartado
Subministración, mantemento e aloxamento dun sistema integral de control horario e xestión do persoal
Tipo de contrato: Contrato mixto, subministro e servizo
Obxecto do contrato: Subministro, configuración inicial, mantemento e aloxamento dun sistema integral de control horario e xestión de persoal do Concello de Meaño.
Código CPV: 35125200-8 Sistemas de control horario e aparatos de rexistro para control horario
Procedemento de contratación: aberto simplificado abreviado    Artigo 159.6 da LCSP
Valor estimado do contrato duración 4 anos: 14.048,13 €
Orzamento base de licitación IVE excluído duración 4 anos : 14.048,13 €IVE 21 %:  2.950,11 €
Orzamento base de licitación IVE incluído duración 4 anos :  16.998,24 €
División en lotes: Non
Prazo de duración do contrato: 4 anos
1º ano:  Subministro, configuración inicial, mantemento e aloxamento dun sistema integral de control horario e xestión de persoal do Concello de Meaño.
2º ano e sucesivos: Mantemento e aloxamento dun sistema integral de control horario e xestión de persoal do Concello de Meaño.
 
flecha Servicios destacados