inicio  Estás en:

anuncios

14/04/2021
icono apartado
Solicitude subvencións Plan COncellos 2021 Liña 3 Emprego
ANUNCIO
SOLICITUDE DE SUBVENCIÓNS Ó ABEIRO DO PLAN CONCELLOS 2021 CORRESPONDENTE Á LIÑA 3: EMPREGO PARA A CONSERVACIÓN E O FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS
  • A Xunta de Goberno Local do Concello de Meaño, na súa sesión de 12 de febreiro de 2021 aprobou a solicitude á Deputación Provincial de Pontevedra, de subvención  para a contratación de 16 traballadores/as,  ó abeiro do Plan Concellos 2021 correspondente á Liña 3: emprego para a conservación e funcionamento de bens e servizos municipais
  • Tal e como determinan as bases da convocatoria publicadas no BOPP  nº 1 de 4 de xaneiro  de 2021, os/as traballadores/as que sexan contratados deberán ser persoas desempregadas, inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia como demandantes non ocupados e que estean disponibles para o emprego.
  • Destinatarios/as: desempregados/as do Concello de Meaño.
  • Xornada de traballo: 35 horas semanais.
  • O Concello de Meaño informa das ocupacións a efectos de que os interesados/as poidan actualizar os seus currículos no Servizo Público de Emprego, que será o encargado de preseleccionar aos aspirantes, sendo os postos ofertados os seguintes :
Ocupación                                                                   Código                                     Nº  traballadores                                   Duración do contrato
Conductor/a camión en xeral                              84321042                                                     1                                                            9 meses
Peóns de obras públicas, en xeral                      96011029                                                     6                                                            6 meses
Albanéis, en xeral                                                    71211015                                                     4                                                            6 meses 
Monitores de educación e tempo libre              37241034                                                     1                                                            6 meses
Persoal de limpeza ou limpador/a, en xeral     92101050                                                     1                                                            9 meses
Persoal de limpeza ou limpador/a, en xeral     92101050                                                     1                                                            4 meses
Conserxe                                                                    58331022                                                     1                                                            9 meses
Traballador/a forestal                                             64101051                                                     1                                                            8 meses
 
Este plan de emprego financiase cunha subvención da Deputación de Pontevedra por importe de 148.500,00 Euros con cargo a Liña3: Emprego para a conservación e funcionamento de bens e servizos municipais do Plan Concellos 2021.
En Meaño,  (Documento datado e asinado dixitalmente ao marxe)
 
flecha Servicios destacados