inicio  Estás en:

noticias

14/04/2021
icono apartado
Comunicación Educación Vial da DGT
foto
A continuación encontrará a información actualizada e as pertinentes medidas a tomar fronte ao COVID para realizalo-los trámites para obte-lo carnet de conducir :

INFORMACIÓN PERMISO DE CONDUCIR:
A DGT é o organismo encargado da emisión de permisos de conducir en España. Para garantizar que tódo-los conductores teñen as aptitudes necesarias para conduci-los diferentes vehículos, realizan exámenes nos cales evalúan os coñecementos e aas habilidades para obter os diferentes tipos de permisos e licenzas.
En caso de realizarlo por conta propia, debe de solicitar o examen a través do siguiente enlace: https://sede.dgt.gob.es/es/permisos-de-conducir/obtencion-renovacion-duplicados-permiso/permiso-conducir/#
Os candidatos a realizar ditos exámenes, deben obter unha formación previa. Aquí podrá atopar todo o material oficial actualizado e a axuda necesaria para cumprir os seus obxetivos.
 
 
flecha Servicios destacados