inicio  Estás en:

anuncios

30/09/2022
icono apartado
Convocatoria bolsa emprego praza Limpiador-a encargado-a
 
BOLSA DE EMPREGO
 
CONVOCATORIA PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA CUBRIR, MEDIANTE CONTRATO LABORAL TEMPORAL, UNHA PRAZA DE  LIMPADOR/A ENCARGADO/A.
 
           
            A Xunta de Goberno Local, en sesión ordinaria de data 7 de agosto de 2017 acordou aprobar as bases que regulan a convocatoria para a formación dunha bolsa de emprego para cubrir, unha praza de limpador/a.
 
O procedemento de selección é mediante o sistema de concurso-oposición.
 
O período de presentación de instancias será de 10 días naturais a contar dende o seguinte ao da publicación deste anuncio de convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.
 
As bases íntegras publicaranse na páxina web  do Concello de Meaño (www.concellodemeano.com) e tamén está a disposición dos/as interesados/as nas oficinas municipais.
Meaño, 8 de agosto de 2017
A Alcaldesa
Asdo: Mª Lourdes Ucha Varela
 
 
flecha Servizos destacados