inicio  Estás en:

anuncios

02/06/2020
icono apartado
Convocatoria para cubrir prazas en réxime de Contratación Laboral Temporal
 PERSOAL-OPOSICIONS
 
CONVOCATORIA PARA CUBRIR PRAZAS EN RÉXIME DE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL .
 
Aprobadas  pola Xunta de Goberno Local, en sesión ordinaria de data  7 de  maio de 2018, as Bases de selección que regularán as seguintes prazas:
 
1 PEON - LIMPADOR/A MANTENEDOR/A PISCINA MUNICIPAL
6 MONITORES/AS TEMPO LIBRE CAMPAMENTOS DE VERAN
 
 
Sistema de selección:  Segundo se establece nas bases reguladoras de cada convocatoria.
Prazo de presentación de instancias: 10 días naturais, contados a partir do seguinte ó da publicación do anuncio desta  convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.
 
* As bases e modelos de solicitude estarán a disposición dos interesados na páxina web e nas oficinas municipais do Concello de Meaño, das que se facilitará copia a quen a solicite.
 En Meaño a alcaldesa María Lourdes Ucha Varela 
 Documento asinado e datado dixitalmente ao marxe.
 
 
flecha Servizos destacados