inicio  Estás en:

anuncios

25/09/2023
icono apartado
Convocatoria formación de bolsas de traballo: Coidadores-as, Limpiadores-as
ANUNCIO
PERSOAL-OPOSICIONS
CONVOCATORIA PARA A FOMACION DE BOLSAS DE TRABALLO.

Aprobadas mediante Resolución da Alcaldía, de data 30-07-2019, as Bases de selección para a formacion das seguintes bolsas de traballo:
- Coidadoras/es de aula de acollida CEIPS e comedor escolar.
- Limpadoras/es para CEIPS e outras instalacións municipais.
Sistema de selección: Segundo se establece nas bases reguladoras de cada convocatoria.
Prazo de presentación de instancias: 5 días hábiles, contados a partir do seguinte ó da publicación do anuncio desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.
* As bases e modelos de solicitude estarán a disposición dos interesados na páxina web e nas oficinas municipais do Concello de Meaño, das que se facilitará copia a quen a solicite.
En Meaño, O alcalde
Carlos Vieitez Fernández 
Documento asinado e datado dixitalmente ao marxe.   

 
 
flecha Servizos destacados