inicio  Estás en:

anuncios

25/09/2021
icono apartado
Fomento do Emprego no Medio Rural - APROL RURAL
               Concedida pola Consellería de Emprego e Igualdade unha subvención, por importe de 27.500,00 €,  para a contratación de dúas persoas traballadoras desempregadas para a realización da obra ou servizo "Limpeza para a prevención de incendios forestais", encadrada dentro do procedemento Fomento do emprego no Medio Rural - APROL RURAL, o concello informa das bases que rexerán no proceso de selección das dúas persoas:
 
flecha Servizos destacados