inicio  Estás en:

anuncios

28/10/2021
icono apartado
Convocatoria formación bolsas de Fisioterapeuta e de monitor de Actividades Deportivas
ANUNCIO
PERSOAL-OPOSICIONS
CONVOCATORIA PARA A FORMACIÓN DE BOLSAS DE EMPREGO.
 
Aprobadas mediante Resolución da Alcaldía, de data  3 de setembro de 2021 as Bases de selección para a formación de dúas bolsas de emprego  para  a contratación de persoal para realizar con carácter temporal nas seguintes categorías:
 -Fisioterapeuta, para a impartición de ximnasia terapéutica,
- Monitor de Actividades Deportivas, para a impartición de actividades físico deportivas.
 
Sistema de selección: Concurso-Oposición, segundo se establece nas bases reguladoras de cada convocatoria.
Prazo de presentación de instancias: 5 días hábiles, contados a partir do seguinte ó da publicación do anuncio desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.
 
As bases e modelos de solicitude estarán a disposición dos interesados na páxina web e nas oficinas municipais do Concello de Meaño, das que se facilitará copia a quen a solicite.
 
En Meaño, O alcalde Carlos Vieitez Fernández
Documento asinado e datado dixitalmente .
 
 
flecha Servizos destacados