inicio  Estás en:

anuncios

28/10/2021
icono apartado
Convocatoria bolsa mestre Escola de Música especialidade Oboe
ANUNCIO
PERSOAL-OPOSICIÓNS
CONVOCATORIA PARA A FORMACIÓN DE BOLSA DE TRABALLO.
 
Aprobadas mediante Resolución da Alcaldía, de data 9 de setembro de 2021, as Bases de selección para a formación dunha bolsa  para a categoría de mestre da escola municipal de música de Meaño, na seguinte especialidade:
 
· Mestre Oboe
 
Sistema de selección: Concurso- oposición, segundo se establece nas bases reguladoras da convocatoria.
Prazo de presentación de instancias: 5 días hábiles, contados a partir do seguinte ó da publicación do anuncio desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.
As bases e modelos de solicitude estarán a disposición dos/das  interesados/as na páxina web e nas oficinas municipais do Concello de Meaño, das que se facilitará copia a quen a solicite. 
 
En Meaño, O alcalde
Carlos Vieitez Fernández
Documento asinado e datado dixitalmente ao marxe.
 
 
 
 
flecha Servizos destacados