inicio  Estás en:

anuncios

23/01/2022
icono apartado
Convocatoria bolsa emprego coidador-a, limpiador-a
 
PERSOAL-OPOSICIÓNS
CONVOCATORIA PARA A FORMACIÓN DE BOLSAS DE EMPREGO.
 
Aprobadas mediante Resolución da Alcaldía, de data 16-11-2021, as Bases de selección para a formacion das seguintes bolsas:
 
- Bolsa de traballo na categoria de Coidador/a plan madruga e comedor escolar.
- Bolsa de traballo na categoria de Limpador/a CEIP e edificios municipais.
 
 
Sistema de selección: Segundo se establece nas bases reguladoras de cada convocatoria.
Prazo de presentación de instancias: 5 días hábiles, contados a partir do seguinte ó da publicación do anuncio desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.
 
* As bases e modelos de solicitude estarán a disposición dos interesados na páxina web e nas oficinas municipais do Concello de Meaño, das que se facilitará copia a quen a solicite.
                       
En Meaño, O alcalde, Carlos Vieitez Fernández
 
Documento asinado e datado dixitalmente ao marxe.   
 
flecha Servizos destacados