inicio  Estás en:

anuncios

06/12/2022
icono apartado
Convocatoria bolsa mestres escola de música
ANUNCIO
PERSOAL-OPOSICIONS
CONVOCATORIA PARA A FORMACIÓN DE BOLSA DE TRABALLO.
 
Aprobadas por Resolución da Alcaldía, de data 2 de setembro de 2022, as Bases de selección para a formacion dunha bolsa de traballo  para a categoria de mestre da escola municipal de música de Meaño, nas seguintes especialidades:
  • Piano-Coro,
  • Guitarra
  • Violonchelo
 
Sistema de selección: Segundo se establece nas bases reguladoras da convocatoria.
Prazo de presentación de instancias: 5 días hábiles, contados a partir do seguinte ó da publicación do anuncio desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.
As bases e modelos de solicitude estarán a disposición dos interesados na páxina web e nas oficinas municipais do Concello de Meaño, das que se facilitará copia a quen a solicite.
                       
En Meaño, O alcalde
Carlos Vieitez Fernández
Documento asinado e datado dixitalmente ao marxe.  
 
flecha Servizos destacados