22/07/2024
icono apartado
Solicitude de licenza de primeira utilización
icono apartado
Solicitude de licenza de apertura de establecemento
icono apartado
Solicitude de licenza urbanística de obra maior
icono apartado
Solicitude de parcelacións/segregacións
icono apartado
Declaración responsable
icono apartado
Solicitude de transmisión ou cambio de titularidade de licencia
Solicitude de transmisión ou cambio de titularidade de licencia, declaración responsable ou comunicación previa.
icono apartado
Solicitude de informe urbanístico
flecha Servizos destacados