inicio  Estás en:

inicio

20/04/2019
flecha Noticias
Cambio servizo recollida lixo
Publicada: 17.04.19 | 08:27
O concello informa que con motivo dos días festivos de Semana Santa o servizo de recollida de lixo se realizará o sábado en lugar do venrres....
Bando Prevención Incendios Forestais
Publicada: 12.04.19 | 13:34
PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS Comunícase ós propietarios ou responsables dos terreos que se describen a continuación a obriga de mantelos nun adecuado estado de limpeza segundo o establecido na Lei 3/2007, de prevención de incendios forestais, antes do 31 de maio de 2019. Os propietarios de terreos situados en solo urbano ou urbanizable de...
flecha Axenda
Día do Libro: 23 de abril
O concello informa que con motivo da celebración do Día do Libro, o martes 23 de abril, se levará a cabo unha actuación a cargo de Leo Leiño co espectáculo "A maxia de Mary Poppins". Ca...
icono reloxoLUGAR
Axencia Lectura Meaño
icono reloxoHORA
18:30
icono reloxoDÍA
23/04/19
Campaña fomento comercio local Pascua 2019
O concello informa da Campaña de Pascua de fomento do comercio local nas panaderías do municipio, cos seguintes establecementos participantes: Panadería Viñas, Panadería Pa¨flipar, Panadería...
icono reloxoLUGAR
Meaño
icono reloxoHORA
hora
icono reloxoDÍA
13/04/19 - 21/04/19
flecha Anuncios
Expediente de suplemento de credito 1-2019 Crédito extraordinario 1-2019
Publicada: 15.04.19 | 09:47
ANUNCIO PRESUSPOSTOS E CADRO DE PERSOAL EXPEDIENTE DE SUPLEMENTO DE CRÉDITOS 1/2019-CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 1/2019. Aprobado inicialmente polo Pleno da Corporación, en sesión ordinaria de data 8 de abril de 2019, o expediente de modi...
Exposición pública e cobranza en voluntaria do IVTM 2019
Publicada: 04.04.19 | 08:48
A N U N C I O EXPOSICIÓN PÚBLICA DOS PADRÓNS DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA DO EXERCICIO 2019 Aprobados pola Tesourería da Deputación Provincial de Pontevedra – ORAL os padróns do imposto sobre vehículos de tracción mecánica (...
Pavimentación da pista de Axís ao alto do Sifón-Simes.
Publicada: 25.03.19 | 11:13
ANUNCIO DE LICITACIÓN OBRA: PAVIMENTACION DA PISTA DE AXIS AO ALTO DO SIFON-SIMES CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO A. PODER ADXUDICADOR: Administración. Contratante:Concello de Meaño Órgano de contratación: Xunta de Goberno Local Servizo xest...
flecha Servizos destacados