inicio  Estás en:

inicio

06/08/2020
flecha Noticias
Uso responsable consumo de Auga
Publicada: 31.07.20 | 08:49
Nestas últimas datas estase detectando un consumo excesivo de auga. Co obxecto de poder evitar posibles restricións de auga que poidan afectar á poboación en xeral, RECOMENDASE: * Se faga un uso extremadamente responsable da auga. * Non utilizar a auga para outros usos distintos do doméstico. * Evitar o rego...
ITV Vehículos Agrícolas
Publicada: 13.07.20 | 09:14
Esta Alcaldía pon en coñecemento de tódolos veciños deste Concello que sexan propietarios de VEHICULOS AGRICOLAS e que estén obrigados a realiza-la ITV que a UNIDADE MÓVIL DE INSPECCIÓN TÉCNICA DA ZONA DE PONTEVEDRA, prestará servizos no Concello de Meaño os días que a continuación se relacionan no seguinte horario: Do 11/08/2020 ao 14/0...
flecha Axenda
Concerto de Penaguda con Danza
A cargo da Asociación Cultural Penaguda de Dena e Danzantes de Cobas....
icono reloxoLUGAR
Igrexa Padrenda
icono reloxoHORA
21:00
icono reloxoDÍA
08/08/20
Concerto Amigos do Acordeón e BUMM
...
icono reloxoLUGAR
Área Recreativa Barreiro
icono reloxoHORA
21:00-22:00
icono reloxoDÍA
01/08/20
flecha Anuncios
Renovación e adaptación ao regulamento de eficiencia enerxética de varios alumeados públicos
Publicada: 23.07.20 | 14:18
PROXECTO DE RENOVACIÓN E ADAPTACIÓN AO REGULAMENTO DE EFICIENCIA ENERXÉTICA, R.D. 1890/2008 DE VARIOS ALUMEADOS PÚBLICOS NO CONCELLO DE MEAÑO CADRO DE DARACTERÍSTICAS DO CONTRATO EXPEDIENTE856/2019 A. PODER ADXUDICADOR:Administración. Contratante:...
Consulta pública do proxecto de Regulamento municipal da participación cidadá
Publicada: 21.07.20 | 14:41
ANUNCIO CONSULTA PÚBLICA DO PROXECTO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DA PARTICIPACION CIDADÁ DO CONCELLO DE MEAÑO. O artigo 133.1 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Común das Administracións Públicas, co obxectivo de mellorar a participació...
Anuncio de consulta pública do proxecto de Ordenanza reguladora da circulación e tráfico
Publicada: 21.07.20 | 14:39
ANUNCIO DE CONSULTA PÚBLICA DO PROXECTO DE ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA CIRCULACIÓN E TRÁFICO DO CONCELLO DE MEAÑO. O artigo 133.1 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Común das Asministracións Públicas, co obxectivo de mellorar a ...
flecha Servizos destacados