inicio  Estás en:

inicio

25/05/2019
flecha Noticias
Bando Prevención Incendios Forestais
Publicada: 12.04.19 | 13:34
PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS Comunícase ós propietarios ou responsables dos terreos que se describen a continuación a obriga de mantelos nun adecuado estado de limpeza segundo o establecido na Lei 3/2007, de prevención de incendios forestais, antes do 31 de maio de 2019. Os propietarios de terreos situados en solo urbano ou urbanizable de...
Xornada Portas Abertas Escola Infantil 0-3 anos
Publicada: 09.04.19 | 12:48
O concello informa de que a Escola Infantil 0 - 3 anos municipal vai levar a cabo unhas xornadas de portas abertas os días: martes 16 de abril, en horario de 10:00 a 11:00 horas. mércores 17 de abril, en horarios de 12:00 a 13:00 horas. Cartel. ...
flecha Axenda
Programa Musigal 2019
O concello informa de que se vai levar a cabo unha actividade encadrada dentro do Programa Musigal 2019, da Deputación Provincial de Pontevedra concretamente Musigal Son Crianza, o día 2 de xuño d...
icono reloxoLUGAR
Parque O Barreiro
icono reloxoHORA
18:00
icono reloxoDÍA
02/06/19
Excursión fin actividades maiores
O concello informa de que se vai levar a cabo a excursión de fin de actividades de maiores consistente nun tour pola cidade de Oporto, co seguinte programa: Saída ás 08:00 horas de Meaño e 08:10 ...
icono reloxoLUGAR
lugar
icono reloxoHORA
hora
icono reloxoDÍA
01/06/19
flecha Anuncios
Derrogación da Ordenanza municipal de Tráfico
Publicada: 09.05.19 | 09:02
ANUNCIO ORDENANZAS E REGULAMENTOS DEROGACIÓN DA ORDENANZA MUNICIPAL DE TRÁFICO DO CONCELLO DE MEAÑO. O Pleno da Corporación, en sesión ordinaria de data 8 de abril de 2019, acordou aprobar inicialmente a derroga...
Bases selección bolsa emprego Auxiliar Administrativo-a atención primaria adscrito Servizos Sociais
Publicada: 06.05.19 | 10:31
ANUNCIO PERSOAL OPOSICIÓNS Aprobadas pola Xunta de Goberno Local, en sesión ordinaria de data 1 de abril de 2019, as seguintes Bases de selección para a formación dunha bolsa de emprego para cubrir con carácter laboral temporal un posto de Auxili...
Exposición pública da matrícula do IAE correspondente ó exercicio 2019
Publicada: 23.04.19 | 09:53
A N U N C I O EXPOSICIÓN PÚBLICA DA MATRÍCULA DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS CORRESPONDENTE Ó EXERCICIO DO 2019 De conformidade co artigo 90 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Regu...
flecha Servizos destacados