inicio  Estás en:

inicio

23/03/2019
flecha Noticias
Solicitude praza Aula Acollida e Comedor Escolar
Publicada: 21.03.19 | 11:08
Mª LOURDES UCHA VARELA, ALCALDESA- PRESIDENTA DO CONCELLO DE MEAÑO ( PONTEVEDRA) FAGO SABER Que a partir do 20 de marzo e ata o 22 de abril, ambos inclusive, ábrese o prazo para solicitar a de inscrición para os servizos do Comedor no CEIP Coirón Dena e da aula de acollida “Plan Madruga” nos CEIPs Coirón-Dena e As Cov...
Solicitude praza Escola Infantil Municipal 0-3 anos
Publicada: 14.03.19 | 09:54
MARIA LOURDES UCHA VARELA, ALCALDESA- PRESIDENTA DO CONCELLO DE MEAÑO ( PONTEVEDRA) FAGO SABER Que a partir do 15 de marzo e ata o 15 de abril, ambos inclusive, ábrese o prazo para solicitar praza na Escola Infantil Municipal 0-3 anos Como beneficiarios daráselles preferencia ás unidades familiares con empadroamento no Concello e que soliciten pr...
flecha Axenda
Contos de Primavera
O concello informa da actividade de Contos de Primavera 2019 Manualidades Contadas, que se levarán a cabo o 28 de marzo e 11 e 25 de abril, en horario de 17:00 a 18:30 horas, na Axencia de Lectu...
icono reloxoLUGAR
Axencia Lectura de Meaño
icono reloxoHORA
17:00 18:30
icono reloxoDÍA
28/03/19 - 25/04/19
Campaña Día do Pai
O concello informa da camapaña do Día do Pai, merca no teu comercio local, que se levará a cabo dos días 18 ó 25 de marzo. Cartel. ...
icono reloxoLUGAR
Meaño
icono reloxoHORA
hora
icono reloxoDÍA
18/03/19 - 31/03/19
flecha Anuncios
Declaración da necesidade de ocupación de terreos Proxecto Urbanización Vial en Iglesia-Lores
Publicada: 15.01.19 | 11:59
ANUNCIO OTROS DOCUMENTOS, NOTIFICACIÓNS E INFORMACIÓNS PÚBLICAS DECLARACIÓN DA NECESIDADE DE OCUPACIÓN DOS TERREOS, BENS E DEREITOS AFECTADOS POLA EXECUCIÓN DA OBRA “PROXECTO DE EXECU...
Aprobación inicial e definitiva da modificación de varias ordenanzas fiscais
Publicada: 15.01.19 | 11:16
ANUNCIO ORDENANZAS E REGULAMENTOS APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES, DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS E DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS, EN VIRTUDE DA CLÁUSULA ...
Aprobación provisional Plan Estabilización emprego temporal
Publicada: 07.01.19 | 20:35
ANUNCIO OUTROS DOCUMENTOS, NOTIFICACIÓNS E INFORMACIÓNS PÚLICAS APROBACIÓN PROVISIONAL DO PLAN DE ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL DO CONCELLO DE MEAÑO. Aprobado polo Pleno da Corporación, en sesión extraordinaria de data 28 de decembro de 201...
flecha Servizos destacados