inicio  Estás en:

inicio

29/08/2016
flecha Noticias
Inspección Maquinarias Fitosanitarias
Publicada: 23.08.16 | 11:28
BANDO Esta Alcaldía pon en coñecemento de tódolos veciños deste Concello que sexan propietarios de MAQUINARIA FITOSANITARIA (SULFATADORAS) e que estén obrigados a realiza-la Inspección de Maquinarias Fitosanitarias que NAGAR SERVICIOS AMBIENTALES SLNE, prestará servicios no Concello de Meaño os días que a continuación se relacionan no seguinte hor...
Matrícula Escola Música curso 2016-2017
Publicada: 05.08.16 | 10:10
O Concello de Meaño informa de que se abre o prazo de renovación de praza para os/as alumnos/as matriculados na escola de música do 4 ao 20 de agosto de 2016. Do 1 ao 7 de setembro ábrese o prazo para matrículas de novo ingreso en función das prazas que queden dispoñibles nas distintas especialidades que se imparten na esco...
flecha Axenda
FESTA HINCHABLES E ESPUMA
O Concello de Meaño informa que o venres 26 de agosto terá lugar a Festa de Hinchables e Espuma. No caso de mal tempo trasladarase ao pavillón de Meaño. Cartel. ...
icono reloxoLUGAR
Plaza do Concello
icono reloxoHORA
16:00 a 20:00
icono reloxoDÍA
26/08/16
Exposición ATARDECER
O Concello de Meaño informa de que durante o mes de agosto estará no Pazo de Lis a exposición "ATARDECER" de Mª José González Area (GAREA). Folleto informativo. ...
icono reloxoLUGAR
Pazo de Lis
icono reloxoHORA
hora
icono reloxoDÍA
12/08/16 - 31/08/16
flecha Anuncios
Modificación ordenanza fiscal reguladora taxa prestación do servizo ensinanzas especiais ...
Publicada: 23.08.16 | 08:25
ANUNCIO ORDENANZAS E REGULAMENTOS APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO POR ENSINANZAS ESPECIAIS NOS ESTABLECEMENTOS DOCENTES DO CONCELLO. CURSOS, ENSINANZAS E ACTIVIDADES QUE ORGANICE O ...
Modificación Ordenanza Prezo Público polo servizo que se presta na Escola Infantil
Publicada: 23.08.16 | 08:21
ANUNCIO ORDENANZAS E REGULAMENTOS APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA REGULADOR DO PREZO PÚBLICO POLO SERVIZO QUE SE PRESTA NA ESCOLA INFANTIL 0-3 ANOS. Aprobado inicialmente polo Pleno da Corporación, en sesión ordinari...
Expediente de Suplemento de Crédito 2-2016 - Crédito Extraordinario 2-2016
Publicada: 19.08.16 | 08:26
ANUNCIO PRESUPOSTOS E CADRO DE PERSOAL EXPEDIENTE DE SUPLEMENTO DE CRÉDITOS 2/2016-CRÉDITO EXTRAORDINARIO 2/2016. Aprobado inicialmente polo Pleno da Corporación, en sesión ordinaria de data 8 de agosto de 2016, o expediente de modificaci...
flecha Servizos destacados