inicio  Estás en:

inicio

23/03/2017
flecha Noticias
ITV Ciclomotores
Publicada: 23.03.17 | 08:46
Esta Alcaldía pon en coñecemento de tódolos veciños deste Concello que sexan propietarios de ciclomotores e que estén obrigados a realiza-la ITV que a UNIDADE MÓVIL DE INSPECCIÓN TÉCNICA DA ZONA DE PONTEVEDRA, prestará servicios no Concello de Meaño para CICLOMOTORES: 17 DE ABRIL DE 2017 (ATRIO DE XIL) Horario de 9:00 a 13:30 h. e 15:15 a 18:00...
Programa Benestar Balnearios 2017
Publicada: 17.03.17 | 08:37
O DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS DO ILMO. CONCELLO DE MEAÑO INFORMA: PROGRAMA BENESTAR BALNEARIOS 2017 Ten unha duración de 10 días (9 noites) cada unha en réxime de pensión completa. Período comprendido entre o mes de abril e decembro de 2017. Nos prezos incluen os seguintes servizos: Aloxamento e manutención en réxime de pensión completa...
flecha Axenda
Curso Masterclass Meaño 2017
O concello informa que a Escola Municipal de Música volve a poñer en marcha os cursos Masterclass,entre os días 10 e 12 de abril, coas seguintes especialidades: Clarinete: impartido por...
icono reloxoLUGAR
Meaño
icono reloxoHORA
10:00 a 20:00
icono reloxoDÍA
10/04/17 - 12/04/17
Charla informativa manexo de novos teléfonos móviles
O Concello informa de que se vai levar a cabo unha charla informativa sobre o manexo dos novos teléfonos móviles e o acceso a Internet dende os mesmos, cunha duración de dúas horas e dirixido ...
icono reloxoLUGAR
Centro Social Dena
icono reloxoHORA
hora
icono reloxoDÍA
17/03/17
flecha Anuncios
Convocatoria de licitación para a adxudicación da Explotación de Tasca O Ferreiro
Publicada: 08.03.17 | 09:13
ANUNCIO CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PARA A ADXUDICACIÓN DA EXPLOTACIÓN DA TASCA O FERREIRO. 1.- ENTIDADE ADXUDICADORA: a) Organismo: Concello de Meaño. b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría-intervención ...
Modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles de natureza urbana
Publicada: 13.01.17 | 08:34
ANUNCIO MODIFICACION DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA Aprobado polo Pleno da Corporación, en sesión ordinaria de data 12 de decembro de 2016, a modificación da Ordenanza Fiscal Regulado...
Aprobación inicial do Orzamento municipal do Concello para o exercicio 2017
Publicada: 04.01.17 | 08:59
ANUNCIO PRESUPOSTOS E CADRO DE PRESOAL APROBACIÓN INICIAL DO ORZAMENTO MUNICIPAL DO CONCELLO DE MEAÑO PARA O EXERCICIO 2017 Aprobado inicialmente polo Pleno da Corporación, en sesión extraordinaria de data 29 de decembro de 2016, o Orzamento Mun...
flecha Servizos destacados