inicio  Estás en:

inicio

11/08/2022
flecha Noticias
Restriccións consumo de auga
Publicada: 02.08.22 | 13:19
Esta Alcaldía pon en coñecemento que debido ós problemas de sequia que estamos padecendo estes meses, apelamos á responsabilidade de tódolos/as veciños/as da necesidade de aforro e un consumo moderado e responsable da auga da rede de abastecemento, para así evitar restricccións. Por este motivo solicito a máxima colaboración de tódolos/as usuari...
Programa Depotermal Segunda Convocatoria
Publicada: 21.07.22 | 08:35
D. CARLOS VIÉITEZ FERNÁNDEZ, ALCALDE-PRESIDENTE DO ILMO. CONCELLO DE MEAÑO.- INFORMA: 2ª CONVOCATORIA PROGRAMA DEPOTERMAL O Concello de Meaño colabora coa Deputación Provincial de Pontevedra no Programa “DEPOTERMAL” a través de dúas modalidades: - PROGRAMA DE ASISTENCIA DIURNA: Consiste en cinco tardes consecutivas de luns ...
flecha Axenda
Actuación musical de SES
Encadrada dentro do programa Musigal da Deputación Provincial de Pontevedra. Cartel. ...
icono reloxoLUGAR
Praza nove de Dena
icono reloxoHORA
22:30
icono reloxoDÍA
20/08/22
Le Cirque
Espectáculo de maxia a cargo de Cayetano Lledó encadradas dentro do programa Cultura no Camiño....
icono reloxoLUGAR
Praza do Concello
icono reloxoHORA
21:30
icono reloxoDÍA
13/08/22
flecha Anuncios
Modificación de crédito - Crédito Extraordinario 3-2022
Publicada: 08.08.22 | 17:53
APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CREDITO: CONCESIÓN DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO Nº 3/2022. Aprobado inicialmente polo Pleno da Corporación, en sesión ordinaria de data 29 de xullo de 2022, o expediente de modificación de crédito: conce...
Exposición Pública da Conta Xeral exercicio 2021
Publicada: 05.08.22 | 09:54
PRESUPOSTOS E CADROS DE PERSOAL EXPOSICIÓN PÚBLICA DA CONTA XERAL DO CONCELLO DE MEAÑO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2021. Informada favorablemente pola Comisión Especial de Contas, en sesión de data 26 de xullo de 2022, a Conta Xeral d...
Senda peonil en Faxín - Dena
Publicada: 02.08.22 | 13:28
DOCUMENTO DE CARACTERÍSTICAS CONTRACTUAIS ASUNTO: CONTRATACIÓN DA OBRA SENDA PEONIL EN FAXÍN-DENA EXPEDIENTE: 207/2022 1. OBXECTO: A execución da obra “Senda peoníl en Faxín Dena”, segundo a memoria valorada elaborada pola arquitecta ...
flecha Servizos destacados