inicio  Estás en:

inicio

21/10/2014
flecha Noticias
Ticket Electrónico Social - Exención do Canon da Auga e coeficiente de Vertedura
Publicada: 22.09.14 | 09:05
O Departamento de Servizos Sociais informa: Ticket Eléctrico Social: ?A axuda consiste nunha cantidade fixa semestral que ten por obxecto contribuír ao pagamento da factura eléctrica daquelas familias con fillos menores a cargo, cuxos ingresos totais durante o ano 2013 non superen o IPREM (6390,13 e.). A contía da axuda non poderá superar o impo...
Actividades 2014 - 2015
Publicada: 20.09.14 | 09:50
O Concello de Meaño informa que a partires de outubro se levarán a cabo as seguintes Actividades: Actividades para Muller e Xóvenes: Ioga-Pilates Aerobic Tenis Informática Manualides Estas actividades van dirixidas a persoas maiores de 16 anos pertencentes ó Concello. O modelo de solicitude está a disposición dos interesados/as n...
flecha Axenda
PEGA EL SALTO
Actividade que leva a cabo a empresa Gas natural o domingo 3 de agosto ás 19:30 horas na plaza da Alameda de Dena con entrada libre. Ven a disfrutar en familia dunha divertida tarde de música e animac...
icono reloxoLUGAR
Alameda de Dena
icono reloxoHORA
19:30
icono reloxoDÍA
03/08/14
ExpoARTE no Pazo de Lis
O Concello de Meaño informa de que no verán haberá varias exposicións no Museo da Muller Labrega, durante os meses de xullo, agosto e setembro: Exposición "Korks and colours", de Ignacio A...
icono reloxoLUGAR
Pazo de Lis
icono reloxoHORA
hora
icono reloxoDÍA
25/07/14 - 15/09/14
flecha Anuncios
Exposición pública e cobranza de Padróns de Auga, Sumidoiro, Vados e Cemiterio
Publicada: 17.10.14 | 11:41
ANUNCIO Exposición pública dos padróns correspondentes ás taxas por entrada de vehículos a través das beirarrúas, beiravías e outros espazos de uso público, pola prestación do servizo de distribución de auga (máis IVE, máis Canon da auga), de servi...
Modificación da contía do prezo público pola prestación do servizo de comedor escolar:
Publicada: 17.09.14 | 21:15
ANUNCIO A Xunta de Goberno Local, en sesión de data 2 de setembro de 2014, acordou aprobar a modificación da contía do Prezo Público pola Prestación do servizo de Comedor Escolar, quedando como segue: “Artigo 3º.- Contía-cota. 3.1. O im...
Apertura de nova convocatoria para cubrir unha praza en réxime de Contratación Laboral Temporal
Publicada: 11.09.14 | 12:55
ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL DE MEAÑO: 1 PRAZA MESTRE DE FAGOT Selección dos aspirantes: Concurso, proba instrumental e entrevista. Prazo de presentación de instancias: 5 días hábiles, contados a partir do seguinte o da publicación do anuncio desta co...
flecha Servizos destacados