inicio  Estás en:

Servicios

> Urbanismo
22/07/2024
icono apartado
Urbanismo e obras
A área de Urbanismo e Infraestruturas organízase administrativa e funcionalmente en catro servizos que son coordinados pola Dirección da área de Urbanismo. As funcións que se desenvolven nesta área son as seguintes:
  • Xestión dos instrumentos de ordenación territorial e planificación urbanística, así como a xestión dos mesmos (proxecto de equidistribución, expropiacións e xestión do patrimonio).
  • Tramitación de licenzas e disciplina urbanística.
  • Elaboración de proxectos, dirección e execución destes, especialmente no que lles afecta aos edificios municipais e ás obras de urbanización, así como o mantemento das infraestruturas públicas: alumeado, mobiliario urbano...
A área de Urbanismo está integrada polos seguintes servizos:
Servizo de Licenzas e Disciplina urbanística
Encárgase da tramitación e informe de licenzas (expedientes de obra maior e menor, apertura de actividades...) e dos expedientes derivados da comisión de infraccións urbanísticas. Neste servizo inclúese a Oficina de rehabilitación municipal que realiza idénticas funcións no ámbito do casco histórico.

Licenza de obras
Este tipo de licenza implica a autorización municipal para a realización de expedientes de obra maior e menor, apertura de actividades, e a tramitación dos expedientes derivados da comisión de infraccións urbanísticas.
Licenzas de aperturas
Este tipo de licenza implica a autorización municipal para a instalación de establecementos, industrias ou almacéns cualificados como molestos, insalubres, nocivos ou perigosos, ou para as non clasificadas.
icono apartado
Servizo de Licenzas e Disciplina urbanística
Encárgase da tramitación e informe de licenzas (expedientes de obra maior e menor, apertura de actividades...) e dos expedientes derivados da comisión de infraccións urbanísticas. Neste servizo inclúese a Oficina de rehabilitación municipal que realiza idénticas funcións no ámbito do casco histórico.

Licenza de obras

Este tipo de licenza implica a autorización municipal para a realización de expedientes de obra maior e menor, apertura de actividades, e a tramitación dos expedientes derivados da comisión de infraccións urbanísticas.
 

Licenzas de aperturas

Este tipo de licenza implica a autorización municipal para a instalación de establecementos, industrias ou almacéns cualificados como molestos, insalubres, nocivos ou perigosos, ou para as non clasificadas.
icono apartado
Servizo de Planeamento e Xestión Urbanística. 
icono apartado
Servizo de Programación e Proxección
icono apartado
Servizo de Obras e Proxectos
flecha Servicios destacados