inicio  Estás en:

inicio

22/10/2019
flecha Noticias
Servizo recollida de basura
Publicada: 18.10.19 | 13:10
O concello informa que como consecuencia dunha avería no camión do servizo de recollida de basura, a semana do 21 ó 26 de otubro o servizo pasará a levarse a cabo os luns, mércores e venres a partires das 15:00 horas. Disculpen las molestias. ...
Plan de Mobilidade Sustentable
Publicada: 17.10.19 | 21:27
Dado conta do Plan de Mobilidade Sustentable de Meaño no Pleno da Corporación, en sesión extraordinaria de data 17 de outubro de 2019, o mesmo acorda: Aprobalo Plan de Mobilidade Sustentable do Concello de Meaño, elaborado pola empresa MÚÑIZ MAS ALFAYA, S.L.P., ao abeiro da axuda concedida pola Deputación Provincial de Pontevedra, segundo as...
flecha Agenda
Obradoiros Terroríficos
O concello informa de que se van levar a cabo uns Obradoiros Terroríficos dirixidos a nenos/as de 1º a 6º de Primaria que consisten en: Actividade máscaras monstruosas Repostería do Samaín Con...
icono reloxoLUGAR
Axencia de Lectura
icono reloxoHORA
18:30
icono reloxoDÍA
31/10/19
Animación a Lectura Outubro
O concello informa das actividades a levar a cabo coa campaña de Animación a Lectura Outubro: "Soñando Inventei", a cargo de María Faltri e Jorge Juncal, o xoves 10 de outubro ás 18:00 ...
icono reloxoLUGAR
Axencia Lectura Municipal
icono reloxoHORA
18:00
icono reloxoDÍA
10/10/19 - 24/10/19
flecha Anuncios
Convocatoria selección Fisioterapeuta e Monitos actividade físico-deportivas
Publicada: 10.10.19 | 08:47
ANUNCIO PERSOAL-OPOSICIONS CONVOCATORIA SELECCION PERSOAL LABORAL TEMPORAL Aprobadas mediante Resolución da Alcaldía, de data 3 de outubro de 2019, as Bases para a selección de: - un/ha fisoterapueta -un/ha monitor/a actividades físico &ndash...
Mellora pavimentación camiño Espiñeira a Carballoso
Publicada: 09.10.19 | 13:45
CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO A. PODER ADXUDICADOR: Administración. Contratante:Concello de Meaño Órgano de contratación: Xunta de Goberno Local Servizo xestor: Secretaría-intervención do Concello de Meaño. Perfil do contratante:www.con...
Modificación ordenanza recollida residuos sólidos urbanos
Publicada: 08.10.19 | 08:34
ANUNCIO ORDENANZAS E REGULAMENTOS MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL DA TAXA POLO SERVIZO DE RECOLLIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, TRATAMENTO E ELIMINACIÓN E PUNTO LIMPO. Aprobado polo Pleno da Corporación, en sesión ordinaria de data...
flecha Servicios destacados