inicio  Estás en:

inicio

22/01/2022
flecha Noticias
ITV Ciclomotores
Publicada: 17.01.22 | 09:35
Esta Alcaldía pon en coñecemento de tódolos veciños deste Concello que sexan propietarios de ciclomotores e que estén obrigados a realiza-la ITV que a UNIDADE MÓVIL DE INSPECCIÓN TÉCNICA DA ZONA DE PONTEVEDRA, prestará servicios no Concello de Meaño para CICLOMOTORES: 9 DE FEBREIRO DE 2022 (ATRIO DE XIL) Horario de 9:00 a 13:30 h. Servizo de cita...
Campaña doazón de sangue 18 de xaneiro en Dena
Publicada: 10.01.22 | 09:20
O concello informa de que o día 18 de xaneiro a unidade móbil da Axencia de doazón de órganos e sangue estará no concello no seguinte lugar e horario: Martes, 18 de xaneiro de 18:30 a 21:00 horas diante do Concello. "Ti dás o tipo Doar sangue non debilita o noso organismo. Cada día, nos hospitais galegos, centos de enfermos precisan da tú...
flecha Agenda
Recepción Real
O concello informa que con motivo da celebración da chegada dos Reis Magos de Oriente se levarán a cabo os seguintes actos, con reserva previa en woutick.es: Concerto de Paco Nogueiras. Saúdo ...
icono reloxoLUGAR
Praza do concello
icono reloxoHORA
12:00
icono reloxoDÍA
05/01/22
Nadal en Galego - O Apalpador
O concello informa que o O Apalpador, actividade encadrada dentro do programa "Nadal en galego" do Departamento de Lingua da Deputación Provincial de Pontevedra, visitará o concello de M...
icono reloxoLUGAR
Praza do Concello
icono reloxoHORA
17:00
icono reloxoDÍA
29/12/21
flecha Anuncios
Adquisición a título oneroso de terreos en Os Pasales - Seixiños para área recreativa
Publicada: 11.01.22 | 14:49
ASUNTO: ADQUISICIÓN DE TERREO EN OS PASALES-SIEXIÑOS (DENA). EXPEDIENTE: 1055/2021 A Xunta de Goberno Local, en sesión de data 28 de decembro de 2021, acordou aprobar o expediente de contratación para a adquisición directa dos terr...
Reforma en palco municipal
Publicada: 11.01.22 | 14:38
“REFORMA EN PALCO MUNICIPAL, EMPRAZADO NA R/CAMPO DA FEIRA 1-MEAÑO”, POLO PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO. A. PODER ADXUDICADOR: Contratante:Concello de Meaño Órgano de contratación:Xunta de Goberno Local Servizo xestor:Secreta...
Servizo asistencia técnica elaboración proxectos e dirección de obras do proxecto integral pavimentación ...
Publicada: 11.01.22 | 13:03
CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA A ELABORACIÓN DOS PROXECTOS E DIRECCIÓN DE OBRAS DO PROXECTO INTEGRAL DE PAVIMENTACIÓN E MELORA DA SEGURIDADE VIAL DE VIARIOS DO TERMO MUNICIPAL, POR PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO CON VARIOS CRI...
flecha Servicios destacados